Договір публічної оферти (приєднання) про надання послуг фізичним та юридичним особам з користування інтернет - сайтом varendu.com.ua.

 

Адміністрація сайту varendu.com.ua. код ЄДРПОУ _______, в особі власника інтернет–сайту varendu.com.ua. Ковалева А.С.керуючись ст. 633, ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (далі – «Публічна оферта») клієнтам інтернет–сайту v-arendu.com.ua., які мають намір користуватися цим сайтом, укласти договір про надання послуг (далі – «Договір»).

 

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі (пункт 1.3). В наслідок прийняття (акцепту) цієї Публічної оферти Клієнтом Договір вважається укладеним, Клієнти та власник сайту стають сторонами Договору (далі – «Сторони»).

 

 

                                                                                                                                                 Терміни, які використовуються у даному Договорі:

 

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

Виконавець – ФОП «ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ», юридична адреса: _____________________;

Власник сайту - [«П.І.Б.»], якому належать виключні майнові та немайнові права інтелектуальної власності на сайт - v-arendu.com.ua.

 

Сайт - інтернет-сайт v-arendu.com.ua (далі – «Сайт»), який адмініструються ФОП «ІВАНОВ» і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (отримання/розміщення інформації щодо пропозицій з оренди рухомого майна);

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами інтернет – сайту v-arendu.com.ua;

Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;

Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;

Послуги v-arendu.com.ua - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються виконавцем за допомогою сайту.

Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті;

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів/послуг Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 

1.                Загальні положення

1.1.          Даний Договір є договором приєднання, який укладається шляхом безумовного прийняття Клієнтом всіх його положень. Згоду Клієнта на укладення даного Договору виражає реєстрація останнього на Сайті.

1.2.          За умовами даного Договору, Власник сайту надає Клієнту можливість користуватись Сайтом, Клієнт у свою чергу, користується Сайтом з метою отримання/розміщення/ інформації щодо оренди/продаж рухомого майна.

1.3.          Реєстрація Клієнта на Сайті здійснюється шляхом реєстрації, вводу в графі_____ ПІБ, електронної пошти, отримання спеціалізованого логіну та паролю, дотримання правил етичної поведінки користувачів Сайту (Додаток 1 до Договору).

1.4.          Реєстрація Клієнта на Сайті є безкоштовною та не передбачає ні яких інших додаткових умов, не передбачених цим Договором.

1.5.          Починаючи використовувати Сайт, пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати сайт.

 

2.                Порядок використання Сайту

2.1.          Реєстрація на Сайті здійснюється Клієнтом самостійно. Після здійснення реєстрації Клієнт отримує унікальний логін та пароль.

2.2.          Клієнт має право отримати/розмістити інформацію на Сайті безкоштовно, або за інших умов, визначених Власником сайту.

2.3.          Будь-яка інформація чи графічні зображення, які опубліковані на Сайті, його програмний код, логотип, є інтелектуальною власністю Власника сайту.

2.4.          Власник Сервісу не несе відповідальності за достовірність інформації, яка розміщена на Сайті.

2.5.          Користувач несе персональну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної їм на сайті.

 

3.                Порядок здійснення розрахунків

3.1.          Порядок та умови здійснення взаємодії та розрахунків між Клієнтами та Власником сайту визначаються та змінюються виключно Власником сайту.

3.2.          Взаємовідносини майнового характеру, умови оренди (продажу) рухомого майна, порядок здійснення розрахунків, які виникають між Клієнтами при використанні Сайту, визначаються Клієнтами.

3.3.          При укладанні договору оренди рухомого майна (товару) між Клієнтами, який виник при отриманні/розміщенні інформації щодо оренди рухомого майна (товару) на Сайті, ні за яких умов Власник сайту не може бути стороною такого договору.

 

 

4.                Права та обов'язки Сторін

4.1.          Власник сайту зобов’язаний:

4.1.1.   Надавати кожному Клієнту, який виконав умови пункту 1.3. даного Договору,  можливість користування Сайтом. Надавати кожному Клієнту, який виконав умови пункту 1.3. даного Договору технічну підтримку відносно користування Сайтом.

4.2.          Власник сайту має право:

4.2.1.   Визначати та отримувати плату з Клієнтів.

4.3.          Клієнт зобов’язаний:

4.3.1.   Надати повну і достовірну інформацію під час реєстрації. Якщо, Клієнт вкаже неточні дані, Власник сайту має право анулювати реєстрацію Клієнта.

4.3.2.   Дотримуватись правил етичної поведінки, визначених у Додатку 1 до цього Договору.

4.4.          Клієнт має право:

4.4.1.   Користуватися Сервісом - отримувати/розміщувати інформацію на Сайті, за           умов виконання положень даного Договору.

 

5.                Відповідальність Сторін

5.1.          У випадку порушення своїх зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, яка визначена чинним в Україні законодавством.

5.2.    Скориставшись(Користуючись) Сайтом, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Власник сайту, в тому числі співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень.

5.3. Сайт (Власник сайту) не є організатором / ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати дозволені законодавством оголошення оренди (продажу) товарів, майна, послуг в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

5.4.          Власник сайту не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Сайт varendu.com.ua, не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін договору.

5.5.          Власник сайту не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари / послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Власника сайту.

5.6.          Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Власника сайту, а також звільняє Власника сайту від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

5.9.          Ні за яких умов Власник сайту, його співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Власник сайту був попереджений про можливість таких збитків) в результаті використання Сайтіу і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки / шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтіу і його сервісів.

5.10.     Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та  Власником сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

5.11.     При вирішенні сопрів та суперечливих питань (в тому числі в судовому порядку) між Користувачами Сайту, ні за яких умов Власник сайту не є стороною спору.

 

6.                Форс – мажорні обставини

6.1             Сторони не несуть відповідальність за затримки у виконанні, або невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо, вказані затримки чи невиконання сталися у результаті настання та дії форс-мажорних обставин.

6.1.          Форс-мажорними вважаються обставини непереборної сили та інші обставини, настання та дію яких на момент укладення Договору Сторони не могли передбачити; які знаходяться поза контролем Сторін та перешкоджають, або роблять неможливим виконання покладених цим Договором на Сторону обов'язків, включаючи наступні, але не обмежуючись ними: землетруси, пожежі, повені чи інші стихійні лиха, війни, соціальні конфлікти, злочинні дії третіх осіб, прийняття, або скасування нормативно-правових актів компетентними органами України.

6.2.          Сторони, що посилаються на форс- мажорні обставини, як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх забов`язань, звільняється від відповідальності тільки за умови виникнення форс-мажорних обставин після укладення Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією стороною було вжито усіх необхідних заходів задля уникнення негативних заходів.

 

7.                Персональні дані

7.1.          Сторони надають добровільну згоду на обробку власних персональних даних, в обсязі, що міститься у цьому Договорі. Прийняття акцепту Договору  підтверджує однозначну згоду з вищевикладеним і є підтвердженням того, що Користувач ознайомлен зі змістом статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» та з метою обробки персональних даних.

7.2.          Сторони забов`язуються до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист від незаконної обробки персональних даних, а також від незаконного доступу до них. В тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних, які стали відомі в процесі користування Сайтом, та в процесі взаємодії адміністрації сайту та Користувачів.

7.3.          Користувач погоджується з тим, що Власник сайту не несе відповідальності за розголошення персональних даних, які стали відомі третім особам через явне поширення цих даних Користувачем у відкритому доступі.

 

8.                Вирішення спорів

8.1.          Сторони докладатимуть всіх зусиль для вирішення всіх спорів, які можуть виникати між ними за даним Договором, або у зв'язку з ним, шляхом дружніх переговорів.

8.2.          Усі суперечки, що виникають з даного Договору, або у зв’язку з ним, між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, передаються на розгляд до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

 

9.                Строк дії даного Договору

9.1.          Даний Договір набуває чинності з моменту реєстрації Клієнта на Сайті і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним, але не пізніше ніж до[дата вказати].

9.2.          Даний Договір може бути пролонгований, або ж достроково розірваний лише з ініціативи Власника сайту.

 

10.           Інші умови

10.1.      Зміни у даний Договір можуть бути внесені лише з ініціативи Власника сайту.

10.2.      Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.3.          Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

10.4.          Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1: Правила етичної поведінки при отриманні послуг  Сайту шляхом отримання / розміщення інформації щодо пропозицій з оренди рухомого майна, використанні інших послуг сайту varendu.com.ua.

При користуванні сайтом varendu.com.uaКористувачі забов`язані дотримуватися загально прийнятних норм етики та моралі, при спілкуванні керуватися принципами доброзичливості та взаємоповаги.

Користувачам сайту varendu.com.uaзабороняється:

1.                 Розміщувати інформацію (оголошення), що ображають честь та гідність людей, порушують передбачені законодавством України права, порушують інтереси третіх осіб, пропагандують агресію чи дискримінацію людей за расовими, етнічними, релігійними, соціальними, гендерними ознаками.

2.                 Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

3.                 Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

4.                 Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

5.                 Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж: спиртних напоїв, сигарет та тютюнової продукції, наркотичних речовин та прекурсорів, порнографічних матеріалів або предметів, фармакологічних продуктів, медикаментів, вкрадених, отриманих не законним способом товарів, предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я, спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації, персональних документів та бланків цих документів, баз даних, вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.